Wydarzenia

Jeżeli jesteś studentem Wydziału Mechanicznego

  •   co najmniej 2 roku,
  •   zainteresowanym nauką w uczelni europejskiej,
  •   mającym dobre wyniki w nauce,

zgłoś się do dnia 25 października 2019 roku

do Koordynatora Wydziałowego Programu ERASMUS+

pani dr inż. Justyny Molendy (pok. A-244, tel. 249)

 

Masz szansę na realizację części studiów w zagranicznej uczelni.

 

W dniu 01.10.2019 r. Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wręczył nominacje na funkcje kierownicze w UMG. W myśl przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu UMG dotychczasowa kadencja zakończyła się dnia 30.09.2019 r. Na stanowisko Dziekana Wydziału Mechanicznego powołany został Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis. Dotychczasowy Dziekan Dr hab. inż. Andrzej Miszczak, odebrał z rąk Pana Rektora nominację na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia.

11.04.2019r. Wydział Mechaniczny gościł dzieciaki z trzech gdyńskich przedszkoli. Uczelnia ożyła w tym dniu ich „gwarem”. Przedszkolaki odwiedziły Salę Tradycji i laboratoria Wydziału: symulator siłowni okrętowej, laboratorium automatyki, silnik, ale i tak najlepsze były pamiątkowe pieczątki i mały poczęstunekJ

Wdzięczne dzieci w ostatnim czasie podziękowały Dziekanowi Wydziału za zorganizowaną wycieczkę.

Mamy nadzieję, że wyszły od nas z myślą, że nie jest tak źle na tych studiach. Nawet gdyby miały ich do tego przekonać herbatniki.

W dniach 17-18.07.2019 r. na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbędzie się bezpłatne szkolenie z systemu Wayman. Wayman to system dedykowany firmom projektowym, z którego od lat korzystają największe i najbardziej uznane firmy z branży projektowo-inżynieryjnej. 

Szkolenie poprowadzi ekspert z firmy Wayman.

Strony

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

D.CuperPrzybylska
24.03.2017
Wprowadzenie:
D.CuperPrzybylska 24 Marzec, 2017 - 12:53
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 27 Lipiec, 2017 - 12:19