Krok po kroku

PRZEBIEG REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA w Uniwersytecie Moskim w Gdyni opisany jest na stronie głównej uczelni

Kandydaci na studentów Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni składają w siedzibie Komisji Rekutacyjnej WM lub dziekanacie Wydziału Mechanicznego zestaw dokumentów umieszczony w białej teczce.
Wzór opisu teczki oraz spis wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce "Wymagane dokumenty"

Uwaga !

  • Podanie należy wydrukować po zarejestrowanu sie w Systemie Internetowe Rekrutacji i własnoręcznie podpisać!
  • Należy dołączyć oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/2021 wynosi 85 zł)
Opłatę należy dokonać przelewem na indywidualny numer konta.
Indywidualny numer konta generowany jest w elektronicznym systemie rekrutacji.
Kandydaci przyjęci na studia na Wydział Mechaniczny proszeni są o niezwłoczne dokonanie opłaty za legitymację - 22 zł na indywidualne konto studenta Wydziału Mechanicznego.
 
Brakujące dokumenty można dostarczać w wyznaczonym terminie pocztą do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego
lub osobiście do Komisji Rekrutacyjnej WM (pok. A123)
 
W terminie od 01.07.2020 r. - 24.07.2020 r. dokumenty należy dostarczać do  Dziekanatu Wydziału Mechanicznego, pokój. A202.
 
 
Rekrutacja elektroniczna na stronie: REJESTRACJA ONLINE
 
 
Jeśli macie jakieś problemy lub sugestie prosimy o kontakt: e-mail: rekrutacjaatwm.umg.edu.pl
lub tel: 58 5586410

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

k.rudzki
23.03.2017
Wprowadzenie:
K.Panasiuk 23 Marzec, 2017 - 16:09
Ostatnia modyfikacja:
K.Panasiuk 26 Kwiecień, 2020 - 12:25