Krok po kroku

PRZEBIEG REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA w Uniwersytecie Morskim w Gdyni opisany jest na stronie głównej uczelni

Kandydaci na studentów I i II stopnia Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni składają w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego komplet dokumentów.
Spis wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce "Wymagane dokumenty".
 1. Rejestracja w Systemie Internetowej Rekrutacji na semestr zimowy 2023/2024 (od dnia 04 maja 2023 r.).
 2. Wypełnienie ankiety osobowej poprzez wprowadzenie danych osobowych.
 3. Ankietę należy wydrukować i podpisać.
 4. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (bezzwrotna opłata 85 zł na rachunek bankowy wygenerowany przez system elektronicznej rekrutacji IRK. Opłata rekrutacyjna jest oddzielna na każdy kierunek oraz tryb studiów, na jaki kandydat chce się ubiegać).
 5. Wgranie do systemu rekrutacyjnego zdjęcia legitymacyjnego.
 6. Wgranie do systemu rekrutacyjnego następujących skanów dokumentów:
 • Ankieta osobowa,
 • Dowód opłaty rekrutacyjnej,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • Świadectwo dojrzałości,
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (tylko kandydaci biorący udział w rekrutacji na II stopień),
 • Suplement do dyplomu (tylko kandydaci biorący udział w rekrutacji na II stopień).

Opłaty należy dokonać przelewem na indywidualny numer konta.

Indywidualny numer konta generowany jest w elektronicznym systemie rekrutacji.
 
Ww. dokumenty należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (rejestracja w systemie i wgranie dokumentów nie wystarczy, aby dostać się na studia).
 
Komisja pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00 oraz dodatkowo w czwartek 15:00 - 17:00 w pokoju A -202.
Komplet dokumentów można przesłać pocztą na adres:
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Kandydaci przyjęci na studia na Wydział Mechaniczny proszeni są o niezwłoczne dokonanie opłaty za legitymację - 22 zł na indywidualne konto studenta (nr konta generowany w procesie rekrutacji) Wydziału Mechanicznego.
 
Jeśli macie jakieś problemy lub sugestie prosimy o kontakt: e-mail: rekrutacjaatwm.umg.edu.pl
lub tel: 58 558 6 321, 58 558 6 678, 58 558 6 292.
 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
11.05.2021