Seminaria

Planowany harmonogram seminariów Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2021/2022

(sala A246, godz. 9.15)

 

Termin

Prelegent

Tytuł referatu

18.11.2021

dr inż. Krzysztof Rudzki

Wykorzystanie modeli neuronowych
w optymalizacji wielokryterialnej

mgr inż. Daria Żuk

Erozja kawitacyjna materiałów konstrukcyjnych. Badania na nowym stanowisku laboratoryjnym UP400St Hielschier

13.01.2022

dr inż. Grzegorz Sikora

Badanie chwilowej prędkości kątowej wału korbowego silnika AL25/30

dr inż.
Jacek Wysocki

Badania porównawcze przydatności diagnostycznej pogłębionej analizy wykresu indykatorowego uzyskanego z pomiarów ciśnień cylindrowych w różnych punktach silnika okrętowego

03.02.2022

dr inż. Krzysztof Dudzik

Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania procesów zgrzewania metoda FSW

mgr inż.
Agata Wieczorska

Możliwość wydłużenia czasu pracy długo eksploatowanego kadłuba turbiny parowej o mocy 55 MW

03.03.2022

mgr inż. Michał Relich

Stanowisko do pomiaru kątowej funkcji rozpraszania światła w cieczach

dr Katarzyna 

Boniewicz-Szmyt

Wpływ własności zwilżających warstw pokryciowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury

07.04.2022

dr hab. inż. Tomasz Dyl, prof. UMG

Dogładzanie oscylacyjne w aspekcie poprawy jakości technologicznej części maszyn

dr Emilia Baszanowska

Fluorescencja jako narzędzie do wykrywania zanieczyszczeń olejowych w wodzie morskiej

05.05.2022

mgr inż.
Norbert Abramczyk

Wykorzystanie intuicyjnych metod rozmytych w diagnostyce okrętowej

mgr inż. Sebastian Drewing

Analiza drgań skrętnych jako sygnału diagnostycznego – wykrywanie wybranych uszkodzeń tłokowego silnika okrętowego

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Podstaw Techniki w roku akademickim 2021/2022

Termin

Prelegent

Temat referatu

18.11.2021

dr inż. Katarzyna Panasiuk

Pozyskiwanie środków na badania
i publikowanie ich wyników

13.01.2022

dr inż. Andrzej Mielewczyk, prof. UMG

Eksploatacja cyfrowych regulatorów prędkości obrotowej okrętowych silników spalinowych

12.05.2022

dr inż. Olha Dvirna

Innowacyjny sposób obróbki wykończeniowej powierzchni pospawalniczych z wykorzystaniem wieloostrzowego narzędzia skrawającego

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów w roku akademickim 2021/2022

Termin

Prelegent

Temat referatu

27.01.2022

prof. dr hab. inż.
Adam Charchalis

Podsumowanie działalności Katedry
w roku akademickim 2021 i postawienie zadań na rok 2022.

31.03.2022

mgr inż. Patryk Krawulski

Współrzędnościowa technika pomiarowa

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Siłowni Okrętowych w roku akademickim 2021/2022

Termin

Prelegent

Temat referatu

19.11.2021

dr inż. Mariusz. Giernalczyk, prof. UMG

Korzyści zasilania silników napędu głównego statków paliwem gazowym LNG

12.01.2022

dr inż. Rafał Krakowski

Zastosowanie efektywnych mikroorganizmów do zwalczania lub ograniczania drobnoustrojów w produktach naftowych

24.03.2022

mgr inż. Sebastian Drewing

Wpływ wybranych uszkodzeń aparatury wtryskowej na rozkład składowych harmonicznych drgań skrętnych wału korbowego okrętowego tłokowego silnika spalinowego

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Fizyki w roku akademickim 2021/2022

Termin

Prelegent

Temat referatu

10.01.2022

dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

Układ pomiarowy do określania szybkości powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury

24.01.2022

mgr inż. Michał Relich

Stanowisko do pomiaru kątowej funkcji rozpraszania światła w cieczach

14.03.2022

dr Kamila Haule

Badanie zderzeń jonów helu z furanem w zakresie niskich energii

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
24.03.2017