Wydarzenia

Dzień adaptacyjny dla studentów 1 roku

Zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Mechanicznego, dzień 1 października jest dniem adaptacyjnym dla studentów 1 roku. W tym dniu nowoprzyjęci studenci nie mają zajęć dydaktycznych, w zamian odbędzie się spotkanie organizacyjne z władzami Wydziału oraz obowiązkowe szkolenie BHiP.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i konieczność ograniczenia liczby osób, studenci zostali podzieleni na dwie grupy:

Szanowni Państwo, Studenci i Pracownicy UMG

 

W związku z obserwowalnym w ostatnich tygodniach zaostrzaniem się sytuacji epidemiologicznej w województwie pomorskim władze Wydziału podjęły decyzję o zmianie dotychczas planowanego sposobu realizacji zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych 1 i 2 stopnia.

Przyjęte zostały następujące strategie:

Studia weekendowe:

Szanowni Państwo, Studenci i Pracownicy

Zgodnie z komunikatem Prorektora ds. Kształcenia dr hab. S. Guze, prof. UMG z dnia 8 września 2020 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wprowadzony został hybrydowy (mieszany) model kształcenia.

Realizując powyższe oraz mając na uwadze zalecenia i rekomendacje MNiSW, MGMiŻŚ i GIS, władze Wydziału przyjęły następujący sposób realizacji zajęć dla studentów Wydziału Mechanicznego:

Studia stacjonarne 1 stopnia:

22.05.2020 w samo południe zapraszamy na nasz Dzień Otwarty, tym razem ON-LINE!!!

Wszystkie atrakcje przedstawiamy na naszym FB 

https://www.facebook.com/Wydzial.Mechaniczny/   

 

 

Strony

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

D.CuperPrzybylska
24.03.2017
Wprowadzenie:
D.CuperPrzybylska 24 Marzec, 2017 - 12:53
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 27 Lipiec, 2017 - 12:19