Aktualności

Już 04 grudnia 2023 r. po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację elektroniczną na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na...
29.11.2023 - 14:13
Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku ogłasza IV edycję Konkursu na Najlepszą...
27.11.2023 - 08:43