Pracownicy KPT

Nauczyciele akademiccy Katedry Podstaw Techniki

1. dr hab. inż. Lesław Kyzioł prof. UMG   l.kyziolatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-480, pok. A-214
2. dr hab. inż. Andrzej Miszczak prof. UMG Dziekan Wydziału a.miszczakatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-348 pok. A-222
3. dr hab. inż. Lech Murawski prof. UMG Kierownik Katedry l.murawskiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-481, pok. A-213
4. dr inż Andrzej Mielewczyk prof. dydaktyczny UMG   a.mielewczykatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-561, pok. A-115
5. dr hab. inż. Hoang Nguyen prof. UMG   h.nguyenatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-561, pok. A-115
6. dr hab. inż. Marek Szwabowicz prof. dydaktyczny UMG   m.szwabowiczatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-452, pok. A-210
7. dr inż. Adam Czaban adiunkt   a.czabanatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-246 pok. A-120
8. dr inż. Olha Dvirna adiunkt   o.dvirnaatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-434, pok. A-108
9. dr inż. Marcin Frycz adiunkt   m.fryczatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-246, pok. A-120
10. dr inż. Krzysztof Łukaszewski adiunkt   k.lukaszewskiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-304, pok. A-119
11. dr inż. Katarzyna Panasiuk adiunkt   k.panasiukatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-484, pok. A-207
12. dr inż. Grzegorz Skorek adiunkt   g.skorekatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-484, pok. A-207
13. dr inż. Adam Szeleziński adiunkt   a.szelezinskiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-304, pok. A-119
14. dr inż. Krzysztof Rudzki adiunkt dydaktyczny   k.rudzkiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-451, pok. A-211
15. mgr inż. Norbert Abramczyk asystent   n.abramczykatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-659, pok. A-215
16. mgr inż. Grzegorz Hajdukiewicz asystent   g.hajdukiewiczatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-451, pok. A-211
17. mgr inż. Anna Lesnau asystent   a.lesnauatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-434, pok. A-108
18. mgr inż. Daria Żuk asystent   d.zukatwm.umg.edu.pl 
tel. (058) 5586-659, pok. A-215
19. mgr inż. Jadwiga Borkowska wykładowca   j.borkowskaatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-484, pok. A-207
           

Pracownicy inżynieryjno-techniczni Katedry Podstaw Techniki

1. mgr inż. Tomasz Kowalewski specjalista zastępca kierownika katedry ds. administracyjno-technicznych t.kowalewskiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-482 pok. I-101
2.   Wojciech Berent specjalista   w.berentatwm.umg.edu.pl
tel.(058) 5586-613, pok. I-104
3. mgr inż. Marcin Bernaś specjalista   m.bernasatwm.umg.edu.pl 
tel. (058) 5586-561, pok. A-115
4.   Mirosław Olendrzyński starszy mistrz   m.olendrzynskiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-561, pok. A-115
5. inż. Sylwester Pietrzak specjalista   s.pietrzakatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-482, pok. I-101
6.   Michał Romanów starszy technik   m.romanowatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-335, pok. A-118
           

Pracownicy administracyjni Katedry Podstaw Techniki

1. mgr Henryka Herdzik specjalista Biuro Katedry Podstaw Techniki kptatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-331, pok. A-208
           

Podmiot udostępniający: 

KatedraPodstawTechniki

Wytworzył informację:

K.Rudzki
30.10.2017
Wprowadzenie:
A.Miszczak 30 Październik, 2017 - 14:25
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 14 Wrzesień, 2020 - 12:55