Pracownicy Katedry Fizyki

Nauczyciele akademiccy

1 dr hab. Zbigniew Otremba prof. UMG Kierownik Katedry Fizyki z.otrembaatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-385 pok.C110
2 dr hab. Bogusław Pranszke prof. UMG   b.pranszkeatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-669 pok.C 140
3 dr Emilia Baszanowska adiunkt   e.baszanowskaatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-588 pok.C142
4 dr hab. Włodzimierz Freda prof. UMG   w.fredaatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-669 pok.C140
5 dr Katarzyna Boniewicz – Szmyt adiunkt   k.boniewiczatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-284 pok.C116a
6 dr Kamila Haule adiunkt   k.hauleatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-588 pok.C142
7 mgr inż. Jolanta Kamińska starszy wykładowca   j.kaminskaatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-284 pok.C116a
8 dr Tadeusz Podoski starszy wykładowca   t.podoskiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-413 pok.C141
9 dr Adam Stelmaszewski starszy wykładowca   a.stelmaszewskiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-669 pok.C140

Pracownicy inżynieryjno-techniczni/administracyjni

1 mgr Ryszard Maksyś specjalista   r.maksysatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-413 pok.C141
2 mgr Henryk Toczek specjalista z-ca Kierownika Katedry Fizyki h.toczekatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-563 pok.C118, C109
3 mgr inż. Aneta Kwidzińska-Hlebik specjalista/referent   a.kwidzinskaatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-563 pok.C118
4   Kacper Misztal technik   k.misztalatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-384 pok.C109

Podmiot udostępniający: 

Katedra Fizyki

Wytworzył informację:

H. Toczek
28.11.2017
Wprowadzenie:
H.Toczek 28 Listopad, 2017 - 21:04
Ostatnia modyfikacja:
H.Toczek 27 Lipiec, 2020 - 10:26