Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych

Kierunek: 

Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia
  • Absolwenci studiów w zakresie Zarządzania Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych obok kompetencji zawodowych, typowo inżynierskich, posiadają również kompetencje kierownicze, menedżerskie. Są przygotowani do zarządzania projektami inżynierskimi związanymi z budową i eksploatacją morskich i lądowych elektrowni wiatrowych. W szczególności posiadają umiejętności prowadzenia negocjacji, skutecznego komunikowania się ze współpracownikami, przełożonymi, a przede wszystkim z klientami, przygotowania dokumentacji biznesowej i technologicznej, oceny możliwych wariantów rozwiązań i wyboru rozwiązania optymalnego.
  • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy m.in. firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach związanych z budową morskich elektrowni wiatrowych, podmiotach związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych.
  • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.
  • Program studiów obejmuje praktyki przemysłowe w zakładach pracy związanych z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych. Dla najlepszych studentów istnieje możliwość odbycia praktyki m.in. w firmie PGE Energia Odnawialna S.A
  • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Termin rekrutacji: 

VI-IX