Diagnostyka Urządzeń Technicznych

Kierunek: 

Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

  • Absolwenci studiów w zakresie Diagnostyki Urządzeń Technicznych posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które predysponują ich do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń, a przede wszystkim do oceny ich stanu technicznego poprzez posługiwanie się nowoczesnymi technikami pomiarów diagnostycznych z wykorzystaniem istniejącej aparatury, jak i umiejętnością zaprojektowania własnego systemu pomiarowo-diagnostycznego.
  • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy m.in. w zakładach zaplecza technicznego i diagnostycznego maszyn i urządzeń, nowoczesnych przedsiębiorstwach diagnostyczno-naprawczych, w zakładach rozwijających zdalne systemy diagnostyczne i autonomiczną żeglugę morską i śródlądową.
  • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.
  • Program studiów obejmuje praktyki przemysłowe w zakładach pracy lub warsztatach wydziału. Dla najlepszych studentów istnieje możliwość odbycia praktyki m.in. w firmie Kongsberg Maritime Sp z o.o. Marine Service Center
  • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

 

Termin rekrutacji: 

VI-IX