Inżynieria Eksploatacji Instalacji

Kierunek: 

Mechanika i budowa maszyn

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Na kierunki IEI kształcimy specjalistów z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji przemysłowych.

  • W ramach specjalności Inżynieria Eksploatacji Instalacji realizowane są specjalizacje: eksploatacja instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, eksploatacja instalacji chłodniczych. Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu eksploatacji, podstaw projektowania i wytwarzania instalacji przemysłowych a szczególnie: instalacji ochrony środowiska, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, instalacji komunalnych i systemów cieplno-energetycznych. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w służbach technicznych przedsiębiorstw związanych z nadzorem i eksploatacją instalacji przemysłowych.
  • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.
  • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język niemiecki (zamiennie język angielski), podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.
  • Program studiów obejmuje praktyki przemysłowe w zakładach pracy lub na warsztatach wydziału.
  • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Termin rekrutacji: 

VI-IX