Inżynieria Produkcji

Kierunek: 

Mechanika i budowa maszyn

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Na kierunku IP kształcimy specjalistów z zakresu organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.

  • Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu inżynierii mechanicznej, które pozwalają im dobrze rozumieć zagadnienia konstrukcyjne, a także rozszerzoną wiedzę i umiejętności organizacyjne szeroko rozumianym obszarze inżynierii produkcji. Pozwoli to absolwentom na opracowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi, dobór personelu, wdrażania innowacji. Są również przygotowani do zarządzania kosztami i finansami małych przedsiębiorstw. Absolwenci są wszechstronnie przygotowani do pracy małych i średnich i dużych przedsiębiorstwach: wytwórczych i usługowych różnych branż. Są także przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych.
  • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.
  • Integralną częścią programu studiów są: praktyka warsztatowa (1-2 tygodni po II roku studiów) oraz praktyka przemysłowa (4-6 tygodni na 3 roku studiów) realizowane w warsztatach uczelni, stoczniach lub zakładach przemysłu okrętowego.
  • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Termin rekrutacji: 

VI-IX