Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych

Kierunek: 

Mechanika i budowa maszyn

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Kształcimy specjalistów do pracy na morzu (na stakach różnego typy i platformach wiertniczych

  • W ramach specjalności morskiej Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych realizowane są specjalizacje: eksploatacja siłowni okrętowych, eksploatacja siłowni platform wiertniczych.
  • Absolwenci tej specjalności uzyskują wszechstronną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu eksploatacji i podstaw projektowania siłowni okrętowych oraz siłowni platform wiertniczych. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, na poziomie operacyjnym (oficer wachtowy mechanik okrętowy). Spełniają w tym zakresie wymagania określone w międzynarodowej konwencji dotyczącej wyszkolenia marynarzy (Konwencja STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Absolwenci po ukończeniu studiów podejmują pracę na statkach morskich armatorów całego świata na atrakcyjnych finansowo kontraktach.
  • Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera i może ubiegać się o stopień oficera mechanika wachtowego.
  • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz z wymaganiami Konwencji STCW dla poziomu operacyjnego.
  • Integralną częścią programu studiów są praktyki morskie:

4-6 tygodni po II roku studiów (na statku szkolnym „Dar Młodzieży” lub „Horyzont II”) oraz cały VI semestr na statku u wybranego armatora.

  • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Termin rekrutacji: 

VI-IX