Inżynieria Eksploatacji Instalacji

Kierunek: 

Mechanika i budowa maszyn

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Profil ogólnoakademicki, specjalność "lądowa"

  • W ramach specjalności Inżynieria Eksploatacji Instalacji realizowane są specjalizacje: eksploatacja instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, eksploatacja instalacji chłodniczych. Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu eksploatacji, podstaw projektowania i wytwarzania instalacji przemysłowych a szczególnie: instalacji ochrony środowiska, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, instalacji komunalnych i systemów cieplno-energetycznych. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w służbach technicznych przedsiębiorstw związanych z nadzorem i eksploatacją instalacji przemysłowych.
  • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.
  • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.
  • Podczas studiów przewidziana jest 1-2 tygodniowa praktyka warsztatowa po II roku studiów oraz 4-6 tygodniowa ​praktyka przemysłowa w semestrze VI.
  • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Termin rekrutacji: 

II
Wprowadzenie:
J.Molenda 23 Marzec, 2017 - 16:06
Ostatnia modyfikacja:
K.Panasiuk 11 Grudzień, 2020 - 21:03