Seminaria

Technologie Kompozytowe Belzona w Okrętownictwie

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowo-technicznym pt. "Technologie Kompozytowe Belzona w Okrętownictwie", które obędzie się w formie szkolenia on-line we *wtorek 24 listopada o godz. 12:30 (czas trwania ok. 1,5 godz).

Podczas spotkania podzielimy się z Państwem naszą praktyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, a także najnowszymi technologiami związanymi z zastosowaniem kompozytów polimerowych w okrętownictwie. W programie m.in.:

  - Naprawa, regeneracja metalowych części maszyn.
   - Naprawy elementów elastycznych wykonanych z gumy i innych tworzyw sztucznych.
   - Ochrona przeciw erozji kawitacyjnej pędników śruby okrętowej i sterów strumieniowych.
   - Podlewka kompozytowa Belzona®7111 – silniki okrętowe i urządzenia    maszynowni.
   - Ochrona przed korozją powierzchni stalowych poddanych agresji    chemicznej w środowisku agresywnych cieczy zimnych i gorących.
   - Technika spajania technologicznego z wykorzystaniem kompozytów polimerowych Belzona.
   - Wzmocnienie i ochrona konstrukcji budowlanej stalowej/ betonowej.
   - Ochrona betonu przed agresją atmosferyczną i chemiczną - elastyczne powłoki ochronne.

Instrukcja logowania do systemu on-line:

   - do osób, które zarejestrują się poprzez formularz    <https://belse.com.pl/formularz-zgloszeniowy-seminariumszkolenie?wydarzenie=Technologie%20Kompozytowe%20Belzona%20w%20Okr%C4%99townictwie%20&data=24.11.2020#content>,    zostanie wysłany link do wydarzenia przed szkoleniem.
   - podczas spotkania możliwy jest swobodny udział stwarzający szansę na    ciągłe zadawanie pytań, udział w dyskusji każdego uczestnika.

 

Planowany harmonogram seminariów Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2020/2021

(sala A246, godz. 9.15)

Termin

Prelegent

Tytuł referatu

19.11.2020

dr inż. Krzysztof Rudzki

Wykorzystanie modeli neuronowych
w optymalizacji wielokryterialnej

mgr inż. Daria Żuk

Kawitacja materiałów konstrukcyjnych przeprowadzona na nowym stanowisku laboratoryjnym UP 400 St Hielscher

07.01.2021

dr inż. Grzegorz Sikora

Optymalizacja zużycia mediów
w zakładzie produkcyjnym przemysłu spożywczego

mgr inż.
Mirosław Tyliszczak

Analiza porównawcza produktów
z procesu pirolizy niskotemperaturowej wybranych odpadów tworzyw sztucznych w reaktorze niskociśnieniowym

04.02.2021

dr inż. Krzysztof Dudzik

Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania procesów zgrzewania metoda FSW

mgr inż. Agata Wieczorska

Możliwość wydłużenia czasu pracy długo eksploatowanego kadłuba turbiny parowej o mocy 55 MW

04.03.2021

dr  Katarzyna Boniewicz-Szmyt

Wpływ własności zwilżających warstw pokryciowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury

dr Emilia Baszanowska

Fluorescencja jako narzędzie do wykrywania zanieczyszczeń olejowych
w wodzie morskiej

08.04.2021

dr hab. inż. Tomasz Dyl, prof. UMG

Dogładzanie oscylacyjne w aspekcie poprawy jakości technologicznej części maszyn

dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG

Badanie zderzeń jonów helu z furanem
w zakresie niskich energii

06.05.2021

mgr inż.
Norbert Abramczyk

Wykorzystanie intuicyjnych metod rozmytych w diagnostyce okrętowej

dr inż. Tomasz Hajduk

Ocena energetyczna aparatów wymiany ciepła siłowni parowych w odniesieniu do ich degradacji cieplnej

 

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Podstaw Techniki
w roku akademickim 2020/2021

Termin

Prelegent

Temat referatu

12.11.2020

dr inż. Katarzyna Panasiuk

Pozyskiwanie środków na badania
i publikowanie ich wyników

14.012021

dr inż. Olha Dvirna

Innowacyjny sposób obróbki wykończeniowej powierzchni pospawalniczych z wykorzystaniem wieloostrzowego narzędzia skrawającego

20.05.2021

dr inż. Andrzej Mielewczyk, prof. UMG

Eksploatacja cyfrowych regulatorów prędkości obrotowej okrętowych silników spalinowych

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Materiałów Okrętowych

i Technologii Remontów w roku akademickim 2020/2021

Termin

Prelegent

Temat referatu

10.12.2020

mgr inż. Patryk Krawulski

Współrzędnościowa technika pomiarowa

14.01.2021

prof. dr hab. inż.
Adam Charchalis

Podsumowanie działalności Katedry
w roku akademickim 2020 i postawienie zadań na rok 2021.

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Siłowni Okrętowych
w roku akademickim 2020/2021

Termin

Prelegent

Temat referatu

11.03.2021

mgr inż. Jacek Wysocki

Analiza wykresów indykatorowych silnika okrętowego w funkcji wydzielenia ciepła

17.06.2021

mgr inż.
Sebastian Drewing

Analiza drgań skrętnych jako sygnału diagnostycznego  – wykrywanie wybranych uszkodzeń tłokowego silnika okrętowego

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Fizyki
w roku akademickim 2020/2021

Termin

Prelegent

Temat referatu

22.12.2020

dr hab. Włodzimierz Freda

Przegląd metod naukowych, którymi dysponują pracownicy Katedry Fizyki

23.02.2020

dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

Układ pomiarowy do określania szybkości powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury

11.05.2021

dr Kamila Haule

Doświadczalne wyniki zmian oświetlenia na skutek zanieczyszczenia morza emulsją olejową

 

 

 

KONFERENCJE

 

Symkom CONFERENCE 2020 - Spotkanie Użytkowników Oprogramowania ANSYS

(udział w konferencji jest bezpłatny(

Organizator: Symkom – ANSYS Channel Partner w Polsce.

Miejsce konferencji: on-line https://bit.ly/328zVG0 .

Termin konferencji: 20 listopada, o godz. 9.30.

Więcej informacji na stronie: https://symkom.pl/konferencja2020-agenda/#agenda-box/.

 

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, BEMS 2020

 

Organizatory: Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”.

Miejsce konferencji : Mikołajki.

Termin konferencji: 8-11 września 2020 r.

Więcej informacji na stronie:http://www.uwm.edu.pl/bems2020/

 

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „TRANSPORT 2020  – Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne w transporcie”

 

Organizatory: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Akademia Lotnicza w Dęblinie, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie oraz  Instytut Elektrotechniki w Warszawie

Miejsce konferencji : Sandomierz.

Termin konferencji: 16-18 września 2020 roku.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.wsei.lublin.pl/wydarzenia/vii-miedzynarodowa-konferencja-nau...

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
24.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 24 Marzec, 2017 - 13:26
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 16 Listopad, 2020 - 08:01