Informacje dla studentów studiów stacjonarnych

Dodatkowy termin egzaminu z języka angielskiego, dla IV roku ESOiOO, studia stacjonarne, odbędzie się 23.07.2020r. o godzinie 10.00 w sali B-314.  Proszę pamiętać o obowiązku  zachowania dystansu i maseczce.

Uwaga: zmiana sali!!!

 

Egzamin  z j. angielskiego dla 8 sem.

Drugi termin egzaminu z języka angielskiego, dla IV roku ESOiOO [WM] studia stacjonarne odbędzie się na platformie ILIAS, 16 lipca 2020 o godz. 10.00.

 

Zarządzenie Rektora nr 49 w sprawie częściowego przywracania organizacji zajęć i praktyk dla studentów na terenie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Ukazało się Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Janusza Zarębskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku dotyczące organizacji zajęć i praktyk dla studentów na terenie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  Zarządzenie dotyczy wznowienia prac laboratoriów na potrzeby prac dyplomowych, a także realizacji praktyk przewidzianych w programie studiów.

Komunikat Dziekana Wydziału Mechanicznego dotyczący terminu sesji poprawkowej dla studentów II roku Wydziału Mechanicznego ESOiOO.

 

W celu ustalenia z prowadzącym indywidualnego terminu zaliczenia z przedmiotu 'Symulator Siłowni Okrętowej' proszę wejść na podany niżej link, umieszczony na platformie ILIAS.

https://ilias.umg.edu.pl/goto.php?target=frm_58300&client_id=AMGdynia

lub wejść w systemie ILIAS w:

'DOSTĘPNE ZASOBY - Start' -->  'WYDZIAŁ MECHANICZNY'   -->  'Maszyny i Urządzenia Okrętowe'   -->  '2 rok, studia niestacjonarne (weekend)' -->  'Symulator Siłowni Okrętowej'

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

J.Molenda
07.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 7 Marzec, 2017 - 10:56
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 2 Październik, 2017 - 23:53