Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych

Komunikat Dziekana Wydziału Mechanicznego o zmianie terminu sesji egzaminacyjnej dla 8 semestru specjalności ESOiOO w roku akademickim 2019/2020

Sesja egzaminacyjna będzie trwała od 16 do 23 lipca 2020,
Sesja egzaminacyjna poprawkowa od 24 do 31 lipca 2020.

Szanowni Państwo,

Zapadła decyzja o wznowieniu zajeć od 25.05.2020 dla studiów niestacjonarnych i od 26.05.2020 dla studiów stacjonarnych. Wszyscy zainteresowani zostali powiadomieni w wiadomości elektronicznej. Proszę sprawdzić pocztę elektroniczną i Wirtualną Uczelnię.

 

dr inż. Justyna Molenda

Prodziekan ds. dydaktycznych

Szanowni Studenci,

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 25 maja przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów oraz tych zajęć, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym w laboratoriach.

W przypadku naszego Wydziału będą to głównie zajęcia laboratoratoryjne wymagane konwencją STCW, dlatego OBECNOŚC JEST OBOWIĄZKOWA.

Zarządzenie Rektora nr 35 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przebiegu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Egzamin "zerowy" z języka angielskiego, dla IV roku ESOiOO [WM] studia stacjonarne odbędzie się na platformie ILIAS 12 maja 2020 o godz. 10.00.

W dniu 20.04.2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się zaliczenie Podstaw ekonomii i zarządzania (część ekonomiczna) u dr inż. A. Waśniewskiej z wykorzystaniem Iliasa. Proszę o zalogowanie się na kurs przedmiotowy w wyznaczonym dniu i godzinie.

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

J.Molenda
13.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 13 Marzec, 2017 - 14:30
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 2 Październik, 2017 - 23:39