Opłata za zakwaterowanie w SDM UMG za miesiąc czerwiec